Nasip İyem

'Nasip İyem''
Dizgi: Flash Dizgi
Baskı: Kilim Ofset
İlk Basım: Ekim 1992, İstanbul
Sanatçıdan ithaflı ve imzalı
128 Sayfa, Ebat: 20x27.5