SÜLEYMAN SAİM TEKCAN

''Döngüsel Seyir''
191 Sayfa, 25x33 cm
Editör: Blamir Nazlıca
Çeviri: Zeynep Kabukçu