AYŞE EKİCİ ( 1994- ESKİŞEHİR )

AYŞE EKİCİ

1994 yılında Eskişehir’de doğdu. 2016’da Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği lisans programından mezun oldu. 2019’da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Programı’na başladı. 2019 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve çalışmalarına Çanakkale’deki atölyesinde devam etmektedir.