İsmail Ateş (1960-Göle)

 

 

 

 

 

İsmail Ateş (Göle, 1960)
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu
Lisans: 1982 - Gazi Üniversitesi, Resim - İş Eğitimi Bölümü
Yüksek Lisans: 1988 - Hacettepe Üniversitesi, Resim Ana Sanat Dalı
Doktora / Sanatta Yeterlik: 1993 - Hacettepe Üniversitesi, Resim
Ana Sanat Dalı
Doktora Sonrası Araştırma: 2002-2004 - City University of New
York, Hunter College Art Department

Akademik Görev ve Deneyim
Arş. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Hacettepe Üniversitesi
1985-1992
Öğr. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Hacettepe Üniversitesi
1992-1996
Yrd. Doç. Güzel Sanatlar Fakültesi Hacettepe Üniversitesi
1996-2006
“Research Scholar” Hunter College The City University of New York
2002-2004
Doç. Güzel Sanatlar Fakültesi Hacettepe Üniversitesi
2006-2012
Prof. Güzel Sanatlar Fakültesi Hacettepe Üniversitesi
2012-devam ediyor

İdari Görevler
1998-2001
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Başkan Yardımcısı
2008-2010
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Başkanı
2012-2013
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Başkanı
2013-2014
Hacettepe Ü. kadrosundan Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı

Üye Olduğu Meslekî Örgütler
UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği)
BRHD (Birleşmiş Ressam ve Heykeltıraşlar Derneği)
Türk Sanat Kurumu

Diğer İlgi Alanları
Edebiyat, Sinema, Müzik, Amerikan Resim Sanatı.

Verdiği Dersler
Temel Sanat Eğitimi, Resim (Atelye), Desen, Çağdaş Sanat, Sanat
Uygulamaları, Çağdaş Türk Sanatı, Görsel Algı

Yönettiği Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik / Doktora Tezleri
Gürhan Uluçay, (Yüksek Lisans), “Figürde
Deformasyon”, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
Ayşe Karabacak, (Yüksek Lisans), “Resimsel
Öğe olarak Şemsiye Formu”, Hacettepe
Üniversitesi, 2001.
Necla Rüzgar, (Yüksek Lisans), “Fotoğraf
ve Resim İlişkisi Bağlamında Fetiş Nesne
Çözümlemeleri,” Hacettepe Üniversitesi, 2000.
Gülay Kazancıoğlu, (Yüksek Lisans), “Resimde
Trajik”, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
Nilgün Kamalı, (Yüksek Lisans), “Ben’in Resimsel
İfadesi”, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
Rıfat Batur, (Yüksek Lisans), “Resimde Okul ve
Öğrenci İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
Şevket Arık, (Yüksek Lisans), “Resimde Figür Nesne ve Mekân İlişkisi”,
Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Sevda Kal, (Yüksek Lisans), “Otoportre”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Mohammed Oghoor, (Yüksek Lisans), “Sanatsal İmge Olarak Kadın”,
Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Numan Özer, (Sanatta Yeterlik / Doktora), “Resim Kompozisyonunda
Geometrik Form ve Renk İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
Şefik Özcan, (Yüksek Lisans), “Güncel Sanatta Dilsel Göstergeler”,
Hacettepe Üniversitesi, 2009.
Engin Esen, (Yüksek Lisans), “Sinestezik İmajlar”, Hacettepe
Üniversitesi, 2010.
Murat Kavuncu, (Yüksek Lisans), “İnsan ve Mekân”, Hacettepe
Üniversitesi, 2010.
Hatice Suna Sönmezalp, (Sanatta Yeterlik / Doktora), “Panoptik
Yaşam Alanları Üzerine Görsel Çözümlemeler”, Hacettepe Üniversitesi,
2010.
Özlem Toker, (Sanatta Yeterlik/Doktora), “Sanatta Öyküleme
Pratikleri”, Hacettepe Üniversitesi, 2011.

Küratörlüğünü Yaptığı Sergiler
2006 “27 + 1 Genç Kuşak”, 1-30 Ocak 2006, Hacettepe
Üniversitesi Sergi Salonu, Sıhhiye Merkez Kampüsü -
Ankara.
2012 “Hacettepe Koleksiyonu’ndan Çağdaş Türk Resim Sanatı”,
1 Aralık 2012 – 30 Ocak 2013, Yunus Emre Kültür
Merkezi, Brüksel - Belçika.
2013 “Dört Kuşak Çağdaş Türk Sanatı”, 22 Mayıs 2013 -
21 Haziran 2013, Boşnak Enstitüsü Sergi Salonu,
Saraybosna - Bosna Hersek.
2013 “Yeni Kuşak Türk Resminden Bir Seçki”, 2-22 Ekim 2013,
Priştine Yunus Emre Enstitüsü, Priştine - Kosova.

Gerçekleştirdiği Kişisel Sergiler
1983 Ankara Dost Sanat Ortamı
1984 Ankara Sanat Kurumu
1988 Ankara H.Ü. GSF Resim Bl. (Y.L.)
1991 Ankara İlayda Sanat Galerisi
1992 Ankara Resim Heykel Müzesi
1993 İzmir İş Bankası Sanat Galerisi
1993 Ankara H.Ü. GSF Resim Bl. (S.Y)
1994 Ankara, Talih Kuşu Sanat Galerisi
1994 Ankara, Galeri Zon
1996 Ankara, Galeri Soyut
1996 Ankara, İnşaat Müh. Sosyal Tesisleri
1997 Ankara, Galeri Sanat Yapım
1998 Ankara, Galeri Soyut
1999 Ankara, Galeri Soyut
2001 Ankara, İlayda Sanat Galerisi
2001 İstanbul, Galeri Baraz
2001 Ankara, Galeri Soyut
2002 Ankara, Galeri Akdeniz
2002 İstanbul, Galeri Artist
2002 Ankara, Galeri Toyan
2004 New York, “United Nations Plaza 821”
2005 İstanbul, ArtSümer Sanat Galerisi
2006 Ankara, Atlas Sanat Galerisi
2006 İstanbul, Demart Sanat Galerisi
2007 Ankara, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
2009 İstanbul, Beşiktaş - Ortaköy Sanat Galerisi
2012 New York, Turkish Center
2015 İstanbul, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi
2015 Sakarya, Ofis Sanat Merkezi
2015 İstanbul, Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi
2016 Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sanat Galerisi