HAMİD ALİOĞLU Click for Artist Information

"Kompozisyon KA15", 2021
40x40 cm
Tuval üzeri akrilik boya
İmzalı, Çerçevesiz

Hamid ALİOĞLU (1980- Azerbaycan)

Hamid ALİOĞLU (1980- Azerbaycan)

1980 Azerbaycan doğumlu.
2004 – 2018 Bakü’de Cumhuriyet Güzel Sanatlar Lisesi’nde, plastik sanat öğretmenliği.
2016 Azerbaycan Ressamlar Birliği üyeliği.

Eserleri;
Türkiye, Japonya, Belçika, Fransa, Rusya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin’de ki özel koleksiyonlarında yer almıştır.

Manifesto

Soyut sanat, zihinsel ve kavramsal sanat olduğu için aklın sanatıdır.Çünkü akılda bir sanattır ama, yaratıcıya nispet edilen bir sanattır, ahlakın nispet edilmesi gibi.
Bir sanat eserinde inkarcılık, ve yenilikçi elementler yoksa, o eser soyut değildir, ve dikkate alarsak sanat eserleri belli bir akıma bağlı ve ona ait olmak zorunda değildir.
Çünkü sanat akımları, birbirinin içerisinde gelişen oluşumlardır.
Soyut sanat kavramında, sanat felsefesinin ne demek olduğunu ”maddesel dünyada değil de, maddesel olmayan dünyada yaşıyoruz” mantığını anlarsak, soyut sanatın gerçekçi olduğunu anlamak mümkün olabilir.
Bu yüzden herkes bu kavramı yeterince anlayamaz ve sevemez. Kim bilir, belki de burada bir gerçek vardır.
Soyut sanat gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimser.
Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi sorgularken, ruhun tanımını ve maddesel özelliklerini,ve daha kısa ve basitçe tanımlamak istersek maddeni, uzayda yer kaplayan, kütlesi olan her şeydir diyebiliriz.
Genel anlamıyla soyut sanat, doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine, geometrik çizgi ve renkleri, düzenli biçimlerle belli estetik ve duygusal heyecanları, yüzey üzerine yerleştirerek kompozisyonlar elde etmektir.
Geometrik soyutlamalar gerçekleştirirken, geometrik cisimlerin evrensel ve kimliksiz olmasından dolayı, kişisel üslubu yansıtmak güçleşir, otomatik olarak geri çekilme oluşur.
Bu durumda, işlenen nesneler, aslında nesne de değildir, esas olarak doğada yer almayan, şekil ve farklı renklerin, uyum içinde kurgulanarak, soyut kompozisyonları oluşturmaktır.
Asıl amac estetik duygu ve heyecanı ortaya çıkarmaktır.
Eserlerimde ki çizgiler, biri yatay diğeri dikeydir,bu iki çizgi doksan derecelik açı evrenin dengesini temsil ediyor. Bu açı, en dengeli olduğu düşünülen açıdır.

 

Eğitim

1999-2004 Guzel Sanatlar Akademisi Baku, Azerbaijan
1995-1999 Guzel Sanatlar Yuksek Meslek Okulu Baku, Azerbaijan