MUSTAFA AKIN Click for Artist Information

'İsimsiz'' 2022
25x25 cm
Linol Baskı
İmzalı, Çerçevesiz

Mustafa Akın

Mustafa Akın

ÖZGEÇMİŞ

2001’de Konya’da doğan Mustafa Akın, ilköğretim ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 2019 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimine, 2022 yılında 4.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok karma sergiye katılmış olan Mustafa Akın, resim alanının yanı sıra heykel, seramik ve takı tasarım alanlarında da üretimde bulunmaktadır. Kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

MANIFESTO

 

Mustafa Akın’ın çalışmalarında umut ve başarısızlık, güzellik ve kafa karışıklığı gibi kompleks kavramların figürler üzerinden tasvir edilmeye yönelik sürekli bir ihtiyacınhakim olduğu görülmektedir. Akın, birbirinden farklı ruh hallerindeki ve hareketlerdeki figürleri tek bir mekanda çözümleyerek içsel dinamikliklerden yararlanmaktadır. İçsel dinamikler, duygular, düşünceler fiziksel anlamda kurdele formunda çalışmalarda kendini göstermektedir. Resimlerde figürler kurdelelerle bütünleşmekte ya da etkileşim halindedirler. Bu durum kompozisyonu görsel olarak daha hareketli bir hale getirirken, insanların iç dünyalarındaki tinsel çatışmaya da işaret etmektedir. Akın’ın çalışmalarındaki figürlerin ifadelerinin yarattığı karamsar atmosfer, resimde kullanılan canlı ve dikkat çekici renklerle tezatlık oluşturularak dengelenmek istenmiştir. Özellikle resimlerin merkezinde yer alan, kurdelelerin sarmaladığı büyük şapkalı figürler hareketleriyle, renkleriyle, ifadeleriyle diğer figürlerden ayrılarak, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan insanı ifade etmektedir. Söz konusu insanlar belli bir toplumu ya da coğrafyayı temsil etmediği, geneli anlattığı için mekanlar da soyutlanmış, figürler boş odalarda, köhne duvarların önünde betimlenmiştir. 

Mustafa Akın herkesin bildiği hikayeleri anlatmak ya da tarihten alıntı yapmak yerine, kişisel bir yerden kendi hikayelerini oluşturmaya çalışarak, daha önce anlatılmamış ya da anlatılan konuları sübjektif bir şekilde resimlerinde yansıtmaya çalışmaktadır. Akın, resimlerini kişiselleştirerek, iç dünyasını izleyiciye sunmayı amaçlamıştır.